Returnering

Returpolicy – Colour Tester


I tillegg til det som fremgår av gjeldende avtale med Akzo Nobel Decorative Coatings AB (”ANDC”) og AkzoNobels allmenne salgsvilkår gjelder det som fremgår av denne Returpolicy for transportskader og returer. I hendelse av motstridende bestemmelser har gjeldende avtale med ANDC og AkzoNobels allmenne kjøpvilkår företräde framför vad som framgår av denna Returpolicy.

 

Transportskador

Transportskader rapporteres til fraktselskap omgående.

 

Returer

Om leveransen ikke stemmer skal dette anmerked til AkzoNobels kundesenter innen 14 dager etter leveranse. Benytt mail post@nordsjo.no.

 

Eventuell retur av produkt på kundens regning, som ikke skyldes garantibrudd fra AkzoNobel side skal oppfylle alle vilkår for returnering og være forhåndgodkjent av AkzoNobel. Returfølgeseddel som er sendt kunden må medfølge retunert gods beror på et garantibrudd fra ANDCs side, skal oppfylle samtlige for retur gjeldende vilkår og være godkjent av ANDC. Returfølgeseddel som sendes til kunde må medfølge returnert gods for at kreditering skal innfris.

 

Samtlige vilkår for retur skal være innfrydd og produktet returneres i opprinnelig  stand. Om samtlige vilkår for retur ikke er innfridd eller varen ikke returneres i opprinnelig stand debiteres kundens kostnader for produktverdi samt destruksjonskostnad.